Članarina

Članstvo in včlanitev


Na dan 31. 12. 2021 je imelo naše društvo včlanjenih 929 članov, od tega 566 žensk in 363 moških ter 410 slabovidnih in in 519 slepih. V letu 2021 smo v naše društvo včlanili 28 novih slepih in slabovidnih, umrlo pa je 49 naših članov.

V društvo je včlanjenih 70 otrok, mladostnikov oziroma oseb mlajših od 27 let, 9 pa je otrok mlajših od 10 let. Otroci obiskujejo redne vrtce, vrtec v Centru IRIS, nekaj otrok in mladostnikov obiskuje osnovno in srednjo šolo v Centru IRIS, nekaj se jih šola na rednih osnovnih šolah in različnih srednjih šolah, nekateri nadaljujejo študij na fakultetah ter različnih višjih in visokih šolah, nekaj mladostnikov pa je vključenih v razline ustanove ali pa so po končanem šolanju še brez zaposlitve.

Pogoji za včlanitev v društvo

 

V društvo se lahko včlani slepa ali slabovidna oseba, ki ima takšno stopnjo okvare vida, kot jo določa definicija slepote in slabovidnosti za Republiko Slovenijo.

Glede na ostanek vida na boljšem očesu s korekcijo, so slepi in slabovidni razdeljeni v 5 skupin:

  • V 1. skupino spadajo slabovidni z ostrino vida od 0,30 do 0,10 (ostanka vida od 30% do 10%)
  • V 2. skupino spadajo slabovidni z ostrino vida od 0,10 do 0,05 (od 9,9% do 5% ostanka vida - štetje prstov na 3 metre ) ali imajo zoženo vidno polje na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke, ne glede na ostrino vida
  • V 3. skupino spadajo slepi z ostrino vida manj od 0,05 (od 4,9% ostanka vida ( štetje prstov na 3 metre) do 2% ostanka vida ( štetje prstov na 1,5 metra) ali imajo zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj, ne glede na ostrino vida
  • V 4. skupino spadajo slepi z ostrino vida manj od 0,02 ( imajo manj kot 2% ostanka vida - štetje prstov na 1,5 metra oz. le zaznavanje svetlobe ali imajo zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke do 5 stopinj, ne glede na ostrino vida
  • V 5. skupino spadajo slepi z ostrino vida 0 (amaurosis), ki sploh ne dojemajo svetlobe

 

Edini pogoj za včlanitev v društvo je, da spadate v eno od zgoraj naštetih skupin.

Pokličite na društvo na telefonsko številko 25 22 360 in pogovorili se boste s tajnico društva Nušo Car, ki vam bo povedala, katere dokumente in podatke morate predložiti ob včlanitvi v društvo.

Ob včlanitvi boste pridobili člansko izkaznico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. S člansko izkaznico lahko člani izkoristijo ugodnosti, ki jih ponujajo ponudniki različnih storitev - nakup vstopnic na nekaterih kopališčih, kulturnih dogodkih, koncertih, vstopih v muzeje, ugodnosti pri nakupu smučarskih vozovnic na slovenskih smučiščih za slepe in slabovidne s spremljevalcem, brezplačna vozovnica za spremljevalca v železniškem prometu, oprostitev plačila turistične takse ipd.