Organi društva

Občni zbor

 


Občni zbor je najvišji organ društva. Njegovi člani so vsi člani društva. Več o nalogah preberi: Pravila društva!

Izvršni odbor

Člani Izvršnega odbora v mandatnem obdobju 2016 do 2021 so:

 • Luj Šprohar - predsednik,
 • Nataša Žganjar,
 • Marjan Vindiš (predstavnik Zasavskega območja),
 • Andreja Vovk (predstavnica staršev slepih in slabovidnih otrok),
 • Marko Putre (predstavnik Kočevsko-Ribniškega območja)
 • Gorazd Dolanc,
 • Anja Hočevar,
 • Polona Car,
 • Stane Luzar,
 • Tina Ušeničnik,
 • Robert Hrovat Merič,
 • Branka Zorko
 • Irena Temlin

 

Disciplinska komisija

Člani disciplinske komisije v mandatnem obdobju 2016 do 2021 so:

•Mojca Božič (predsednica komisije),
•Gregor Čižman,
•Drago Šebenik.

Nadomestni član:

-Dušan Jesenšek

Nadzorni odbor


Člani nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2016 do 2021 so:

 

 • Vida Knap - predsednica;
 • Ksenja Vinkler - članica,
 • Lučka Gabrijelčič - zunanja članica

Ženska komisija

 • Irena Temlin  predsednica
 • Nataša Žganjar  članica
 • Anja Hočevar  članica

Komisija za zaposlovanje

 • Mojca Božič - predsednica
 • Gorazd Dolanc - član
 • Polona Car - članica