Splošno o društvu


Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana (kratica MDSS LJ) ima status invalidske organizacije. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve namv je ta status podelilo v maju 2004. Združuje slepe in slabovidne osebe z območja Mestne občine Ljubljana in iz 36-ih občin širše ljubljanske regije. Naše društvo deluje torej na območju osrednje slovenske regije, povečane še za nekaj občin s Kočevskega. Skrbimo torej za slepe in slabovidne na kar obsežnem območju, v zadnjem času pa kar nekaj programov za slepe in slabovidne izvajamo preko regionalnih meja društva, na območju cele Slovenije. Gre predvsem za programe učne in psihosocialne pomoči slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom, program spremljevalcev slepih in slabovidnih oseb, program bivalne skupnosti itd. Več o socialnih programih si preberite: Socialni programi! Več o članstvu si preberite: Članstvo in včlanitev! MDSS Ljubljana je vključeno v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), ki ima sedež na Groharjevi 2 v Ljubljani. V Zvezo je poleg ljubljanskega vključenih še 8 regionalnih društev. MDSS Ljubljana opravlja svojo dejavnost v lastni poslovni stavbi na Jamovi 5 v Ljubljani. To je približno 70 let stara meščanska vila, ki jo je društvo kupilo leta 1974 od Ivane Miklavc in jo sčasoma obnovilo tako, da je primerna tudi za izvajanje posebnih socialnih programov za slepe in slabovidne. V zadnjih letih nam zaradi razmahaa naše dejavnosti in močnega porasta števila članov postaja pretesna, saj bi nujno potrebovali še več manjših prostorov in pa precej večjo dvorano za skupna kulturna in športna ter rehabilitacijska srečanja članic in članov ter za izvajanje posebnih socialnih programov. Leta 1957 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Kulturno prosvetno in športno rekreativno društvo Karel Jeraj (KPŠRD). Ustanovili so ga slepi in slabovidni člani MDSS Ljubljana z namenom, da bi KPŠRD prevzelo področje športa, šaha, rekreacije in kulture ter prosvete.

Občine, ki jih pokriva naše društvo:

Mestna občina Ljubljana
Bloke
Borovnica
Brezovica
Cerknica
Dobrepolje
Dobrova-Polhov Gradec
Dol
Grosuplje
Horjul
Hrastnik
Ig
Ivančna gorica
Kamnik
Domžale
Kočevje
Komenda
Kostel
Litija

Logatec
Loška dolina
Loški Potok
Lukovica
Medvode
Mengeš
Moravče
Osilnica
Ribnica
Sodražica
Škofljica
Šmartno pri Litiji
Trbovlje
Trzin
Velike Lašče
Vodice
Vrhnika
Zagorje