MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH

IN SLABOVIDNIH – LJUBLJANA

LJUBLJANA, Jamova 5

Telefon: 01/ 252 23 60

Ljubljana, 31. 01. 2018

Številka: 18/1-18

 

V A B I L O

 

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite letnega OBČNEGA ZBORA Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 19. februarja 2018 ob 15:00 uri, v hotelu M (Šiška), Derčeva 4 v Ljubljani.

 

DNEVNI RED OBČNEGA ZBORA:

1. Otvoritev in izvolitev organov Zbora:

    - delovnega predsedstva,

    - verifikacijske komisije,

    - zapisnikarja in dveh overovateljev;

 

2. Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članov;

3. Potrditev dnevnega reda;

4. Zapisnik zadnjega rednega Občnega zbora in potrditev le-tega;

5. Obravnava in sprejem Poročil o poslovanju društva za leto 2017, vsebinski del, finančni del s poročilom Nadzornega odbora;

6. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrta društva za leto 2018;

7. Pobude in vprašanja.

 

Zaradi naročila kosil prosimo, da svojo udeležbo na Občnem zboru sporočite do četrtka 15. februarja 2018 do 12 ure na društvo na telefon 01 2522 360.

 

Za člane iz Zasavja zbira prijave gospod Marjan Vindiš do srede 14. februarja 2018, na telefon 041 489 606

 

Vabljeni.

 

Tajnica društva:                                                      Predsednik društva:

Zdenka Tomažič                                                     Luj Šprohar