Obrazci

Prijavni list za vključitev v program Ohranjevanje zdravja pri Zvezi slepih

Namenitev dela dohodnine

Vloga za uveljavljanje tehničnega pripomočka

Zahteva za uveljavljanje EU kartice ugodnosti za invalide

Vloga za izdajo / spremembo / nadomestitev parkirne karte

Potrdilo izbranega osebnega zdravnika

Elektronska vloga za Dodatek za pomoč in postrežbo, telesno okvaro in prišteto dobo

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence