Pomembne povezave

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Knjižnica slepih in slabovinih Minke Skaberne

Društvo KPŠRD "Karel Jeraj"

Center IRIS

Zveza za šport invalidov Slovenije

Društvo študentov invalidov Slovenije

Športno društvo slepih in slabovidnih Slovenije

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

Nacionalni center celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Upravna enota - E-uprava

URI Soča - Center za poklicno rehabilitacijo

Zavod za zaposlovanje