Drugo

Brezplačen prevoz v cestnem in železniškem prometu za spremljevalce slepih in slabovidnih

V Uradnem listu št. 23/2024 z dne 19. 3. 2024 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Zakon je ponovno uvedel brezplačni prevoz spremljevalcev med drugimi tudi slepih oseb v javnem cestnem in železniškem prometu. Spremljevalca ima lahko imetnik EU kartice ugodnosti za invalide.

 

52. točka 3. člena opredeljuje, kdo je spremljevalec:

Spremljevalec je oseba, ki imetniku EU kartice ugodnosti za invalide, izdane na podlagi zakona, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov, nudi pomoč pri vodenju, orientaciji v prostoru, vključevanju v športne, rekreacijske in kulturne dejavnosti ter drugo pomoč, ki se nanaša na spremstvo v položajih, ko imetnik EU kartice ugodnosti za invalide potrebuje pomoč.

 

8. odstavek 114.b člena navaja:

Upravičenec do subvencioniranega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu je tudi imetnik EU kartice ugodnosti za invalide, izdane na podlagi zakona, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov, ki ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti. Če imetnik EU kartice ugodnosti za invalide potrebuje za prevoz spremljevalca, je tudi spremljevalec upravičen do brezplačnega prevoza, vendar samo takrat, ko spremlja imetnika EU kartice ugodnosti za invalide.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 3. aprila 2024.

 

Brezplačna vozovnica za upokojence, starejše nad 65. let, invalide in vojne veterane

Brezplačno vozovnico lahko upokojenci, starejši nad 65. let, invalidi in vojni veterani, od 1. 7. 2020, uveljavljajo v medkrajevnem potniškem prometu, v nekaterih mestih ter v železniškem prometu. Vlogo lahko oddate na prodajnih mestih, po pošti na Ministrstvo za infrastrukturo (Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana s pripisom "brezplačna vozovnica Slovenija") ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (zadeva: "brezplačna vozovnica Slovenija"). Vlogi priložite osebni dokument / izkaznico vojnega veterana / evropsko kartico ugodnosti za invalide. Strošek plačila rdeče IJPP kartice je 3 EUR. Do brezplačne vozovnice so opravičene osebe, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Ministrstov za infrastrukturo je izdalo sklep o podaljšanju subvencioniranih vozovnic od julija 2022 do julija 2023. Brezplačno podaljšanje se opravi avtomatsko, s tem da organ Javnega potniškega prometa preveri, ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za oddobritev subvencionirane vozovnice.