Parkirna karta

Do parkirne karte so upravičene tudi slepe osebe, ki imajo priznano 90 % telesno okvaro zaradi izgube vida.

V nadaljevanju so naštete še druge osebe, ki imajo to pravico:

-oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvare

-težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,

-mladoletna oseba, ki je težko telesno in ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju.

Vlogo za parkirno karto vložite na Upravni enoti (oddelek za promet), priložite odločbo o invalidnosti oziroma potrdilo izbranega osebnega zdravnika in dve fotografiji velikosti 35 x 45 mm

Na parkirnih mestih smejo parkirati lastniki parkirne karte, spremljevalci, ki vozijo in spremljajo osebo, ki sama ne more ali ne sme voiziti motornega vozila. Karto je potrebno v času parkiranja namestitit na vidno mesto, na levi notranji strani vetrobranskega stekla. (Pravilnik o parkirni karti 2011)

V Mestni občini Ljubljana je na parkiriščih za invalide obvezna uporaba Parkirne ure. (MOL 2017)