Tehnični pripomočki

Slepi in slabovidni lahko dobijo tehnične pripomočke na osnovi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in na osnovni Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Glede na podlage pravilnika in zakona se razlikujejo načini pridobitve pripomočkov glede na kategorijo slepote in slabovidnosti.

Pripomočki na osnovi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja:

-očala z dioptrijo, leče, temnih očal z ali brez dioptrije,... (praviloma pripadajo na dve leti, odvisno od okvare vida),

-predvajalnik zvočnih zapisov - na 5 let, 

-brajev pisalni stroj - enkrat v življenju, 

-brajeva vrstica - na 5 let 

-bela palica za slepe - na 1 leto (edini pripomoček, ki ga lahko predpiše tudi osebni zdravnik),

-ultrazvočna palica - na 3 leta,

-povečevalno steklo (lupa) - na 3 leta,

-pes vodič (3., 4. in 5. kategorija) - ta pravica pripada na 6 let osebi z ustreznimi psihofizičnimi in primernimi bivalnimi pogoji ter ob ustrezni usposobljenosti psa za opravljanje funkcije.

Za predpisovanje pripomočkov je pooblaščen napotni zdravnik oftalmolog, za bolj posebne pripomočke kot na prime filtri, teleskopska očala, teleskop za na daljavo pa oftalmolog na Očesni kliniki v Nacionalnem centru celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih.

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

Tehnične pripomočke po ZIMI se lahko pridobi na osnovi izvida o kategoriji slepote in slabovidnosti. Vlogo za tehnični pripomoček se vloži na Upravno enoto, kateri se priloži izvid in v nekaterih primerih potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije o usposobljenosti uporabe tehničnega pripomočka (npr. prenosni/namizni/tablični računalnik, telefon, prgoramski vmesnik). Upravna enota pregleda vlogo in v primeru oddobritve pripomočka pošlje vlagatelju Odločbo in nato še vrednotnico s katero uveljavlja pripomočke. Kateri pripomčki s posamezno kategorijo slepote in slabovidnosti pripadajo osebi, si lahko ogledate v Listi tehničnih pripomočkov.